KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI ONAY VE TAAHHÜT FORMU

Kişisel verilerinizin, KVKK 4. Maddesinde sayılan ilkeler ve 8. Ve 9. Maddelerdeki şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, aşağıda sayılan ve işlenmesi ve aktarılması mevzuata dayanmayan bilgilerinizin hukuki sebep ve amaçlarla işlenmesi ve aktarılabilmesi gerekmektedir.

İŞLENECEK VE AKTARILABİLECEK VERİ

Dernekler Mevzuat, TCK,  insan kaynakları süreci, idari faaliyetler yürütülmesi amacıyla, kimlik, iletişim, mesleki deneyim, özel nitelikteki kişisel verileriniz ve hukuki işlem bilgileriniz işlenecektir.   

Söz konusu kişisel veriler, dernek faaliyeti ve yasal yükümlüler nedeni ile yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları, avukatımız, şubelerimiz ve organik bağlı dernekler ile paylaşılabilecektir.

Kanundan doğan yükümlülük durumunda bu bilgileriniz ilgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Dernek faaliyeti eğitimin verilebilmesi adına, evlilik durumu, eş ve çocuk sayı ve isim ve soyisimleri, evlenme, doğum ve ölüm bilgileri işlenecektir.

Bu bilgiler, yasal mevzuat ve dernek prosedürü gereği ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.  

Dernek faaliyeti eğitimlerden faydalandırmak amacıyla kimlik, eğitim-öğrenim bilgileriniz işlenecektir. 

Bu bilgiler, faaliyetin sürdürülmesi gereği gönüllüler ve yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Vize başvurusu ve şirket seyahat organizasyonlarının düzenlenmesi açısından kimlik, aile, özlük ve mesleki deneyim bilgileri işlenecektir.

Bu kişisel bilgiler, seyahat acenteleri ve ilgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve konsolosluklara aktarılabilecektir.

Mevzuattan kaynaklı yükümlülükler, ilgili hukuki, cezai veya idari soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle ilgili yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, avukatlarımıza bu bilgiler aktarılabilecektir.

Dernek faaliyeti eğitimin yürütülmesindeki zaruret, güvenliğinin sağlanması amacıyla, dijital ders görüntüleriniz kayıt altına alınmaktadır.

Dijital ve fiziki ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlar, faaliyet gereği zaruret ve güvenlik amacı ile yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve avukatlarımızla paylaşılabilmektedir. 

 

Aydınlatma bildirimini okuduğumu beyan ederim.

Yukarıda sayılı işlenecek ve aktarılabilecek kişisel veriler ile ilgili, işlenmesi ve aktarılması mevzuat gereği olanlar ayrık olmak üzere açık rızam ile sisteme katılımımın gerçekleştirilmesini, Dernek veya Dernek’in yetkilendirdiği üçüncü kişiler tarafından, ses ve/veya görüntülü iletişim araçları, e-posta, telefon, SMS (kısa mesaj) ve her türlü benzer diğer iletişim kanalları ile benimle ve/veya öğrencimle iletişime geçmesini onaylıyorum.